Odpady, rekultywacje, wyburzenia, roboty inżynieryjne
Firma Haller S.A. posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie zagospodarowania (odzysku) odpadów pochodzących z rozbiórek i wyburzeń budynków, odpadów energetycznych, górniczych i innych, a także duże możliwości ich wykorzystania. Obecnie firma posiada decyzje administracyjne umożliwiające odbiór i odzysk w/w odpadów a także dysponuje transportem samochodowym, co pozwala na odbiór każdej ilości odpadów pochodzących z bieżących prac lub zdeponowanych na składowisku.
Świadczymy wysokiej jakości usługi na rzecz poprawy stanu środowiska.