Odpady, rekultywacje, wyburzenia, roboty inżynieryjne
Firma Haller S.A. posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie zagospodarowania (odzysku) odpadów pochodzących z rozbiórek i wyburzeń budynków, odpadów energetycznych, górniczych i innych, a także duże możliwości ich wykorzystania. Obecnie firma posiada decyzje administracyjne umożliwiające odbiór i odzysk w/w odpadów a także dysponuje transportem samochodowym, co pozwala na odbiór każdej ilości odpadów pochodzących z bieżących prac lub zdeponowanych na składowisku.

Odzysk ciepła ze spalin oraz ich oczyszczanie (EWHR)
W imieniu konsorcjum spółek: N-Energia Spółka o. o. w Gliwicach (spin-off Politechniki Śląskiej), Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Polgrafen Spółka z o. o. w Gliwicach oraz Firma Haller SA w Katowicach (lidera) mam zaszczyt przedstawić Państwu ofertę współpracy w dziedzinie zastosowań nowatorskich i zoptymalizowanych technologicznie oraz ekonomicznie rozwiązań spełniających najwyższe standardy energetyczne i emisyjne.

Paliwo bezdymne
Jedną z alternatyw dla funkcjonujących obecnie procesów technologicznych i chemicznych towarzyszących wykorzystywaniu paliw stałych, obok m. in. odzysku ciepła skojarzonego z oczyszczaniem spalin, jest produkcja paliwa bezdymnego. Produkcja paliwa bezdymnego to proces redukcji substancji szkodliwych towarzyszących spalaniu, a w konsekwencji obniżenie obciążenia środowiska przyrodniczego. Przeprowadzone w Polsce badania wykazują w przypadku węgla bezdymnego 10-krotnie niższą emisyjność pyłów tworzących zjawisko smogu w porównaniu do węgla tradycyjnego (zwykłego). Używanie węgla bezdymnego to 20 razy mniej benzo(a)pirenu (silnie rakotwórczego związku chemicznego z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych).

Świadczymy wysokiej jakości usługi na rzecz poprawy stanu środowiska.