Pobierz Prezentacje

W imieniu Konsorcjum HNP, w skład którego wchodzą: Firma Haller S.A. w Katowicach,

N-ERGIA Sp. z o.o. Spin-off Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Centrum Badawczo-

Wdrożeniowe POLGRAFEN Sp. z o.o. w Gliwicach, mam zaszczyt zaprosić Państwa

na XII edycję Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2019

(bliższe informacje pod adresem: https://www.intarg.haller.pl/).

Tegoroczna edycja tej prestiżowej imprezy, będącej międzynarodowym forum wymiany myśli oraz

spotkań środowisk nauki, przemysłu i biznesu, odbędzie się w dniach 4-5 czerwca 2019r. 

(w godz. 10.00 – 17.00, wstęp wolny) na terenie Spodka w Katowicach (al. Korfantego 35).

Targi będą stanowiły m. in. okazję do zaprezentowania przez Konsorcjum dwóch innowacyjnych 

technologii opracowanych pod kierownictwem przedstawicieli nauki związanych z Politechniką Śląską

w Gliwicach. Technologie te dedykowane są dla kotłów węglowych, gazowych i olejowych o mocach

w przedziale 5-50 MW.

W dniu 5 czerwca 2019 r., w godz. 15.45 – 16.15, Prof. Piotr Ostrowski, związany ze spółka 

N-ENERGIA Sp. z o. o. w Gliwicach, wygłosi wykład pt. „Instalacja zgazowania paliw alternatywnych 

zintegrowana z kotłem energetycznym wraz z systemem oczyszczania spalin i odzyskiem ciepła 

traktowana łącznie lub samodzielnie w świetle unijnych wymogów dotyczących ochrony powietrza”.

1. Instalacja do oczyszczania spalin z jednoczesnym odzyskiem ciepła.

Innowacyjna technologia mokrego oczyszczania spalin umożliwia spełnienie rygorystycznych norm 

Konkluzji BAT 2021 w zakresie emisji pyłów oraz siarki. Przewaga tej technologii nad 

konkurencyjnymi wyraża się w bardzo niskich kosztach eksploatacji, co  w  połączeniu  z  odzyskiem  

ciepła  powoduje,  że  instalacja  jako  całość  staje  się

generatorem przychodów.

2. Instalacja zgazowania paliw alternatywnych zintegrowana z kotłem.

Instalacja została zaprojektowana tak, aby mogła współpracować z większością kotłów węglowych i 

gazowych występujących na rynku. Istotą innowacyjności rozwiązania jest wykorzystanie spalin 

pobieranych z kotła do zgazowania paliw alternatywnych w instalacji, a następnie wprowadzenie 

strumienia spalin oraz wytworzonego syngazu do komory paleniskowej. 

Technologia ta pozwala na pracę ciągłą instalacji, należytą kontrolę procesu, 

cechuje się dużą efektywnością energetyczną, a główny walor wynikający z zastosowania instalacji 

to istotne obniżenie kosztów wytwarzanej energii poprzez zastąpienie części drogiego paliwa 

(węgla lub gazu) paliwem alternatywnym typu RDF.

W imieniu organizatora Targów, partnerów konsorcyjnych oraz własnym wyrażam nadzieję, że 

zaproszenie spotka się z Państwa zainteresowaniem, a obecność Państwa przedstawicieli podczas 

Targów będzie stanowiła zaczyn do podjęcia owocnej współpracy.