W dziedzinie zastosowań nowatorskich i zoptymalizowanych technologicznie oraz ekonomicznie rozwiązań spełniających najwyższe standardy energetyczne i emisyjne szczególnego znaczenia nabierają inicjatywy i technologie opracowywane w duchu realizacji założeń ogólnopolskiego programu „Czyste Powietrze”. Niska jakość paliwa w połączeniu z funkcjonowaniem źródeł ciepła starego typu to emisja szkodliwych związków chemicznych oraz pyłów do atmosfery i zjawisko smogu.

Jedną z alternatyw dla funkcjonujących obecnie procesów technologicznych i chemicznych towarzyszących wykorzystywaniu paliw stałych, obok m. in. odzysku ciepła skojarzonego z oczyszczaniem spalin, jest produkcja paliwa bezdymnego.

Produkcja paliwa bezdymnego to proces redukcji substancji szkodliwych towarzyszących spalaniu, a w konsekwencji obniżenie obciążenia środowiska przyrodniczego.  Przeprowadzone w Polsce badania wykazują w przypadku węgla bezdymnego 10-krotnie niższą emisyjność pyłów tworzących zjawisko smogu w porównaniu do węgla tradycyjnego (zwykłego). Używanie węgla bezdymnego to 20 razy mniej benzo(a)pirenu (silnie rakotwórczego związku chemicznego z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych).

Produkcja paliwa bezdymnego to proces polegający na usunięciu tzw. części lotnych z węgla opałowego. Oczyszczenie węgla z węglowodorów ma jednocześnie pozwolić na dalsze ich wykorzystanie, w tym komercyjne w przemyśle chemicznym.

Z kolei uzyskane paliwo bezdymne może zostać poddane dalszym procesom termicznym celem uzyskania tzw. węgla aktywnego z założeniem wykorzystania do konkretnych zastosowań technicznych (np. jako sorbenty zanieczyszczeń z wody i powietrza, nośniki katalizatorów, czy jako dodatek do pasz i nawozów, poprawiający ich przyswajalność przez zwierzęta i rośliny).

W załączniku: schemat konstrukcyjny

Reprezentując Partnerów zaangażowanych w opracowanie i wdrażanie proponowanej technologii wyrażam nadzieję, że oferta współpracy spotka się z Państwa zainteresowaniem i będzie zaczynem do podjęcia efektywnej współpracy.

ZAŁĄCZNIKI:

Schemat konstrukcyjny

width="800"height="200"id="header_flash"align="middle">    data="ftp://ftp.haller.com.pl/public_html/pub/EHWR.swf" width="800" height="200">>      Get Adobe Flash player