• Złoty medal Międzynarodowych Targów Innowacji Technologicznej „Eureka” 2011 w Brukseli za kruszywo budowlane  „Mieszanka HALLER”.
  • wyróżnienie na Targach Kruszyw Naturalnych i Wtórnych 2011 za kruszywo budowlane „Mieszanka HALLER”.
  • dyplom Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pod nazwą „Materiały budowlane z odpadów energetycznych".
  • Finalista Konkursu Innowacja roku 2008 za „Materiały budowlane z odpadów energetycznych” w konkursie po patronatem Ministra Rozwoju Regionalnego.

  • Nagroda marszałka województwa śląskiego – Najlepsza przestrzeń publiczna województwa śląskiego 2008 w kategorii urbanistyka,
  • Złoty medal międzynarodowych targów wynalazczości  „Concours Lepine” w Paryżu „Materiały budowlane z odpadów energetycznych.

Uznaniem naszych działań na rzecz poprawy stanu środowiska jest wyróżnienie w konkursie X Międzynarodowych Targów Ekologicznych Intereco “Czyściej i Taniej” oraz wyróżnienie specjalne w III edycji konkursu Lider Polskiej Ekologii 1999r., przyznane nam przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Do obu konkursów przystąpiliśmy wspólnie z Głównym Instytutem Górnictwa zgłaszając zrealizowane przedsięwzięcie, którego przedmiotem była: “Likwidacja zjawisk pożarowych na nasypie nieczynnego toru kolejowego w Świętochłowicach i rekultywacja terenu po byłej stacji rozrządowej PKP Ruda Chebzie”.

Ponadto uhonorowano nas:

  • srebrnym medalem na targach “EUREKA 2003” w Brukseli za “Przydomowe oczyszczalnie ścieków z cyrkulacją czynnego osadu”,
  • dyplomem Ministerstwa Nauki i Informatyzacji za “Przydomowe oczyszczalnie ścieków z cyrkulacją czynnego osadu”,

  • dyplomem uznania Komitetu Badań Naukowych za opracowanie projektu „Utylizacja odpadów przywęglowych metodą termiczną”,
  • certyfikatem Polskiej Nagrody Popiołowej „FENIKS 2002” w kategorii “Firma najefektywniej i najbardziej twórczo wykorzystująca uboczne produkty spalania węgla”,

  • złotym medalem na targach „EUREKA 2001” w Brukseli za “Metodę utylizacji odpadów przywęglowych metodą termiczną”. Prezes Firmy Haller S.A. otrzymał od Najwyższej Komisji Odznaczeń Królestwa Belgii Krzyż Kawalerski Orderu Wynalazczości.

Za całokształt działalności dla Gminy Piekary Śląskie otrzymaliśmy specjalne podziękowanie od Prezydenta Miasta.

Rzetelna Firma