Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby


Nazwa projektu: "Rozwój Firmy Haller Spółka Akcyjna poprzez udział w międzynarodowych targach wynalazczości w Paryżu"

Nazwa beneficjenta: Firma Haller SA


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Całkowita wartość kontraktu: 48.000PLN

Wartość dofinansowania: 24.000PLN

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Rzetelna Firma